Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Σύλλογος AμεΑ Περιφ. Ενότητας Κοζανης: Οριστική λύση στα προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε με το παρόν έγγραφο σχετικά με πρόβλημα των ΚΕ.Π.Α. που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία. Από τις 01.09.2011 που μπήκε σε λειτουργία ο Νόμος 3863/2010 υπάρχει μεγάλος...
χρόνος αναμονής όσον αφορά την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕ.Π.Α. στα μέλη του Συλλόγου μας. Έχει συσσωρευτεί τεράστιος αριθμός αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών αναπηρίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Ατόμων με Αναπηρία.

Τα προβλήματα που απαριθμούνται, δηλώνουν ότι η οργάνωση και η λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας στη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση που περνάει η Xώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους του ΚΕ.Π.Α. Κοζάνης και την κατανόηση που δείχνουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και συμπάσχουν μαζί μας δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα ώστε να προχωρήσουν στην εξυπηρέτηση των Ατόμων μας. Το πρόβλημα το εντοπίζουμε στις κεντρικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ και στην έλλειψη γιατρών.

Με τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. τα Άτομα με Αναπηρία πιστέψαμε ότι θα λυνόταν ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την πιστοποίηση της Αναπηρίας των μελών μας. Ενώ ο Νόμος για εμάς είναι πολύ καλός και αδιάβλητος όσον αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας από τον τρόπο οργάνωσης, εντούτοις παρουσιάζει τεράστια προβλήματα στην εφαρμογή του, μη γνωρίζοντας που οφείλεται αυτό.

α) Ο μεγάλος χρόνος αναμονής δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης στα Άτομα με Αναπηρία που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση. Υπάρχουν, ακόμα άτομα που είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους στις προηγούμενες Α’ Βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές και ακόμη είναι σε αναμονή.

β) Τραγικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι προσέρχονται για επανεξέταση, χορήγηση συνταξιοδότησης αφού η συνταξιοδότηση τους διακόπτεται κατά το χρόνο αναμονής μέχρι την επανεξέτασή τους. Αυτό είναι απαράδεκτο! Υπάρχουν άτομα που είναι από τροχαία και εργατικά ατυχήματα τα οποία εδώ και 8 μήνες δεν έχουν περάσει ενώ έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

γ) Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όσοι προσέρχονται για τη συνέχιση χορήγησης Προνιακών και άλλων επιδομάτων Αναπηρίας (π.χ. εξωιδρυματικό, διατροφικό και τυφλότητας), ενώ σοβαρό πρόβλημα θα δημιουργηθεί στους επόμενους μήνες, κατά τους οποίους, ο αριθμός των ατόμων θα αυξάνεται για την πιστοποίηση της αναπηρίας λόγω των φορολογικών δηλώσεων, βεβαίωση σπουδών και ημερομηνία λήξης των ποσοστών αναπηρίας. Υπάρχει και το πρόβλημα, ότι πολλά άτομα που δουλεύουν σε εργοστάσια της περιοχής λόγω των κακών συνθηκών υπάρχουν ασθένειες και ατυχήματα, και ενώ θέλουν να βγουν στη σύνταξη λόγω αναπηρίας δεν μπορούν να βγουν γιατί δεν υπάρχει πιστοποίηση Αναπηρίας.

δ) Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα άτομα που είναι στο σπίτι με πολλαπλές και βαριές αναπηρίες, όπως εγκεφαλικά, καρκινοπαθείς, τετραπληγικοί, παραπληγικοί, άτομα που έχουν καταθέσει τις αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας από το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2011 και ακόμη είναι σε αναμονή. Τι θα γίνει με τα άτομα αυτά; Δεν υπάρχει Κράτος και Κοινωνική Πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους; Περιμένουν να αποβιώσουν εις Κύριον για να γλυτώσει το Ελληνικό Κράτος τα χρήματα; Τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν τα έβαλαν μέσα τα Α.μεΑ. αλλά η κακή διαχείριση των Διοικήσεών τους. Άλλοι έπρεπε να τιμωρηθούν όχι τα Άτομα με Αναπηρία. Εντούτοις, τιμωρείται τα Άτομα με Αναπηρία. ΓΙΑΤΙ;

ε) Στην Δυτική Μακεδονία όπου η αναπηρία έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά από άλλες γεωγραφικές περιοχές της πατρίδας μας, για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως βιομηχανική ανάπτυξη, επιβαρυμένο περιβάλλον και η κληρονομικότητα χρειαζόμαστε την άμεση παρέμβαση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά & ΄Β βαθμού για την λειτουργία των ΚΕ.Π.Α., ως πολίτες και εμείς της αυτής τοπικής κοινωνίας, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν μας συμπαραστέκεται κανένας. ΓΙΑΤΙ;

Στ) Επίσης, αντιμετωπίζουμε προβλήματα και χρονοβόρες διαδικασίες όσον αφορά την συγκέντρωση των δικαιολογητικών. Αυτό επιβαρύνει τα Ασφαλιστικά Ταμεία από μια σειρά εξετάσεων (αιματολογικές, βιοχημικές, αξονικές, μαγνητικών τομογράφων και ακτινογραφίες). Πολλές από αυτές δε γίνονται στην περιοχή μας γιατί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και σε καθώς διάφορα διαγνωστικά μηχανήματα. Υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα στο σύστημα Υγείας (Ασφαλιστικά, Νοσοκομεία από έλλειψη κεντρικών μηχανημάτων και έλλειψη ιατρικού προσωπικού και πάρα πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν, π.χ. για όλο την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχουν 2 νευρολόγοι). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, τα Α.μεΑ. να ξοδεύονται οικονομικά και να χάνουν τον χρόνο τους, αφού πρέπει να απευθύνονται σε άλλες Περιφέρειες και στα κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε τουλάχιστον να στελεχωθούν με ιατρικό προσωπικό, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των Α.μεΑ. αλλά για όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για όλους τους πολίτες. Σας το υπενθυμίζουν τα Α.μεΑ. που ξέρουν τι σημαίνει να είσαι καλά στην υγεία σου.

ζ) Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα κτήρια που εξετάζονται τα ΑμεΑ του ΚΕ.ΠΑ Κοζάνης δεν παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε θέματα πρόσβασης και προσβασιμότητας σ’ αυτά, καθώς επίσης δεν υπάρχει υπάλληλος που να γνωρίζει Ελληνική Νοηματική Γλώσσα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αιτούντες κωφοί για την πιστοποίησης της Αναπηρίας τους και αξιολόγηση των ποσοστών Αναπηρίας.

Καθυστέρηση στη διαδικασία παράδοσης φακέλου για υποθέσεις των αιτούντων μελών μας που εκκρεμούν, παρακαλούμε, να επισπεύσουν τη διαδικασία παράδοσης ή την επικύρωση των δικαιολογητικών των μελών μας. Παρακαλούμε για την άμεση εξυπηρέτηση των Α.μεΑ. στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των ποσοστών Αναπηρίας. Οι Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. να είναι πιο πυκνές και να τρέξουν ώστε να ομαλοποιηθεί ο αριθμός των Α.μεΑ. που χρήζει να πάρουν πιστοποίηση για πολλούς και διάφορους λόγους. Χωρίς το απαραίτητο έγγραφο του ΚΕ.Π.Α. που πιστοποιεί την Αναπηρία δεν μπορούμε να λύσουμε τα διάφορα προβλήματα, όπως το συνταξιοδοτικό, φορολογικό, ποσοστό αναπηρίας για την τα Προνοιακά Επιδόματα κλπ.

Η πλήρη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α. Κοζάνης αποτελεί θέμα προτεραιότητας για εμάς τα Α.μεΑ. και των οικογενειών μας, που στην παρούσα φάση μαζί με όλη τη χώρα μας δοκιμαζόμαστε σκληρά. Το μόνο που δε θα επιτρέψουμε σ’ αυτήν τη σκληρή και δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα να υπάρχουν
(επιτήδειοι ανάπηροι ονομαζόμενοι μαϊμούδες). Γι’ αυτό το φαινόμενο οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι τα ΑμεΑ.. Οι υπεύθυνοι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να πάψει να συνεχίζεται το ίδιο μη αρεστό «έργο». Η επανάληψη του ίδιου φαινομένου θα είναι εις βάρος των Α.μεΑ. και μόνο αυτών. Το Αναπηρικό Κίνημα δε θα επιτρέψει τα λάθη του παρελθόντος να διαιωνίζονται.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μήγγος Μιχάλης 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Συμεωνίδης Μάριος

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Παράταση για το «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσαν οι υπουργοί Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης και Εργασίας Αντώνης Ρουπακιώτης. Οι δυο υπουργοί προέβησαν και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι.

Η έκδοση ΠΝΠ για την παράταση του εν λόγω προγράμματος, που λήγει 30.6.2012, κρίθηκε απαραίτητη για να μη διακοπεί η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και δημιουργηθούν τεράστια κοινωνικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αφορά 70.000 εξαρτώμενα άτομα και σε αυτό απασχολούνται 3.500 εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας.

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Τετραπληγικός διέκοψε την θεραπεία του λόγω έλλειψης χρημάτων

Οικογένεια από τις Μοίρες έρχεται να καταδείξει τι σημαίνει να κινδυνεύει πραγματικά η ζωή ενός συνανθρώπου μας. 


Τετραπληγικός από τις Μοίρες έχει διακόψει εδώ και 20 μέρες την φαρμακευτική του αγωγή γιατί δεν έχει χρήματα.

Η σύζυγος του σε κατάσταση εκτός εαυτού απευθύνει έκκληση, προτού να είναι αργά για τον 70χρονο άντρα της. 

Όπως δήλωσε η Μαρία Καμπουράκη στην Κρήτη TV, ο σύζυγος της λαμβάνει σύνταξη 427 ευρώ ενώ την ίδια ώρα καλείται να πληρώσει 700 ευρώ/ μήνα για φάρμακα και ενέσεις.

 " Δεν έχουμε λεφτά. Θα πρέπει να ...πεθάνουμε; Η κατάσταση του συζύγου μου εχει επιδεινωθεί ", λέει με πικρία και δάκρυα στα μάτια και αναρρωτιέται ποιος θα έχει την ευθύνη για ...ότι συμβεί.

neakriti.gr

Κλείνει κέντρο ΑΜΕΑ λόγω χρεών -BINTEO

Με λουκέτο απειλείται το κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης ΑΜΕΑ όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με Αναπηρία στην Φθιώτιδα Λεωνίδας Μίχος εξαιτίας των χρωστούμενων από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο κ.Μίχος μάλιστα σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Οργανισμού Γεράσιμο Βουδούρη εξηγεί πως η διακοπή της λειτουργίας του κέντρου θα κλείσει πάλι στα σπίτια τους 60 άτομα με πολυαναπηρίες, ηλικίας από 4 ετών μέχρι 55.

Ζητά την άμεση καταβολή του ποσού των 190 χιλιάδων ευρώ που οφείλει ο οργανισμός στο Κέντρο του Παγκρατίου ποσό μηδαμινό σε σχέση με τα ποσά που μοιράσθηκαν λίγες ημέρες πριν σε γιατρούς και φαρμακοποιούς.


Κλείνει το Κέντρο Φροντίδας ΑΜΕΑ στην Λαμία λόγω... από LAMIASTARGR

Ποιοι και που θα πάρουν προνοιακά επιδόματα από αύριο! Όλοι οι Δήμοι

Με την αγωνία ζουν τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων καθώς η καταβολή της δόσης καθυστέρησε κυρίως επειδή οι αρμόδιοι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει στην επεξεργασία των στοιχείων. Όσοι ζουν σε ...συνεπείς Δήμους μπορεί να αρχίσουν να πληρώνονται και από αύριο, μετά από σχετική εντολή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας Δημήτρη Μπαλασόπουλου.  Δείτε ποιοι πληρώνονται άμεσα. 
 
Κάποιοι Δήμοι παραμένουν στο “μηδέν” αφού δεν έχουν επεξεργασθεί ακόμη κανένα όνομα από τη λίστα των δικαιούχων ώστε να μπορούν να δοθούν τα επιδόματα, ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. 
Τυχεροί είναι όσοι ζουν σε Δήμους όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και με εντολή του υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας Δημήτρη Μπαλασόπουλο μπορούν να ξεκινήσουν την καταβολή των χρημάτων. 
Διαβάστε σε ποιους Δήμους ξεκινά άμεσα η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων επειδή οι υπηρεσίες ολοκλήρωσαν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα ποσοστά αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Δήμος Αμφιλοχίας 100,00%   
Δήμος Σάμου 100,00%   
Δήμος Καστοριάς 100,00%   
Δήμος Δράμας 100,00%   
Δήμος Ηγουμενίτσας 100,00%   
Δήμος Κεφαλονιάς 100,00%   
Δήμος Λευκάδος 100,00%   
Δήμος Ναυπάκτου 100,00%   
Δήμος Ναυπλίου 100,00%   
Δήμος Πύργου 100,00%   
Δήμος Σερρών 100,00%   
Δήμος Κέρκυρας 100,00%   
Δήμος Χίου 100,00%   
Δήμος Σπάρτης 100,00%   
Δήμος Γρεβενών 100.00%   
Δήμος Χαλκιδέων  99.79%   
Δήμος Ξάνθης  99.74%   
Δήμος Αρταίων  99.52%   
Δήμος Κατερίνης  99.37%   
Δήμος Πρεβέζης  99.24%   
Δήμος Πειραιώς  99.00%   
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσσολογγίου  98.79%   
Δήμος Αγίας Παρασκευής  98.40%   
Δήμος Αγρινίου  98.05%   
Δήμος Πολυγύρου  96.89%   
Δήμος Χανίων  93.56%
Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα βρίσκεται πολλοί Δήμοι που αφήνουν έκθετους του Δημότες τους καθώς δεν μπορούν να τους καταβληθούν τα επιδόματα. 
Οι Δήμοι που παίρνουν ...κόκκινη κάρτα είναι:
Δήμος Καρδίτσας  56.34%   
Δήμος Κορινθίων  51.68%   
Δήμος Ηρακλείου  48.30%   
Δήμος Δελφών  46.26%   
Δήμος Θεσσαλονίκης  44.26%   
Δήμος Παλλήνης  37.11%   
Δήμος Λεβαδέων  33.23%   
Δήμος Τρίπολης  32.34%   
Δήμος Ιωαννιτών  27.15%   
Δήμος Ρεθύμνης  25.78%   
Δήμος Βέροιας  25.52%   
Δήμος Έδεσσας  20.57%   
Δήμος Αγίου Νικολάου-Λασιθίου   1.75%   
Δήμος Φλώρινας   0.42%
Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και οι νεφροπαθείς καθώς τα επιδόματά τους θα καθυστερήσουν σε πολλές περιοχές. 
Ενδεικτικά οι Δήμοι που ακολουθούν βρίσκονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά επεξεργασίας των στοιχείων για την καταβολή των επιδομάτων σε νεφροπαθείς:
Π.Ε. Λακωνίας  18.85%    
Π.Ε. Αρκαδίας   7.22%   
Π.Ε. Λαρίσης   5.23%   
Π.Ε. Φλωρίνης   1.32%   
Π.Ε. Χανίων   1.08%   
Π.Ε. Καρδίτσης   0.69%   
Π.Ε. Τρικάλων   0.69%   
Π.Ε. Ηρακλείου   0.51%   
Π.Ε. Αχαΐας   0.27%   
Π.Ε. Κορινθίας   0.00%   
Π.Ε. Καστοριάς   0.00%   
Π.Ε. Αργολίδος   0.00%   
Π.Ε. Λευκάδος   0.00%   
Π.Ε. Σάμου   0.00%   
Π.Ε. Θεσσαλονίκης   0.00%   
Π.Ε. Ρεθύμνης   0.00%

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...