Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Μέχρι 31 Οκτωβρίου ανανεώνονται οι συμβάσεις προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ

Απάντηση Μιχελάκη μετά την παρέμβαση Αυγενάκη


Για πρόβλημα χρηματοδότησης των Κ.Η.Φ.Η. και τις συμβάσεις των εργαζομένων στους εν λόγω φορείς, απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Μιχελάκης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος διαβίβασε το αίτημα του Δικτύου Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης «Κοινω. Πολιτι. Α. Κρήτης».

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του  νέου κύκλου των Πράξεων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων», με το ν. 4141/2013, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στους φορείς των Ο.Τ.Α. παρατάθηκαν από τη λήξη τους(31-12-2012) έως 31-7-2013.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο  του Υπουργού: «περαιτέρω στο άρθρο 57 του Ν. 4178/2013, προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του απασχολουμένου προσωπικού στους φορείς των Ο.Τ.Α., οι οποίες παρατείνονται έως και την 31-10-2013. Υπογραμμίζεται ότι οι ανωτέρω συμβάσεις του προσωπικού δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη του άρθρ. 3 του ν. 2190/1994.»

Επισημαίνεται μάλιστα ότι «με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 το πόσο του 1,5 εκατ. ευρώ για την καταβολή της μισθοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 1-8-2013 έως 31-10-2013, με στόχο τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...