Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Η αναπηρία κώλυµα για τη Φιλοσοφική!

Την απουσία συντονισµού που επικρατεί στα πανεπιστήµια καταδεικνύει ο αλλοπρόσαλλος τρόπος αντιµετώπισης των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Φέτος δόθηκε η δυνατότητα στα ιδρύµατα να αποφασίζουν για τους υποψηφίους µε αναπηρίες τους οποίους µπορούν ναεξαιρέσουν, αν λόγω της φύσης της επιστήµης είναι δυσχερής για αυτούς η παρακολούθηση, προκειµένου να συνταχθεί ειδικό Μηχανογραφικό Δελτίο. Οµως αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθούν ανισότητες.

Οπωςαναφέρει σε οργισµένη επιστολήδιαµαρτυρίας που απέστειλε ο πρόεδροςτηςΕθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) κ. Ι. Βαρδακαστάνης προς την υπουργό Παιδείας, ορισµένα τµήµατα (π.χ. Ελληνικής Φιλολογίας στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Ναυπηγικής στοΤΕΙ Πειραιάκ.ά.)
απέκλεισαν όλες τις παθήσεις!

Την ίδια στιγµή, άλλα Ιδρύµατα δεν απέκλεισαν καµία πάθηση(π.χ. Πάντειο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµια Πειραιά, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου κ.ά.)ενώτµήµατα κάποιουΑΕΙ/ ΤΕΙ απέκλεισανκάποιες παθήσεις και τοίδιο ακριβώς τµήµα σε άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ αποκλείει άλλεςή δεν αποκλείει καµία(π.χ.Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειου Παν/µιου Θεσσαλονίκης, καµίααποκλειόµενη πάθησηενώ στο Πολιτικών ΜηχανικώνΕθνικούΜετσόβιου Πολυτεχνείου, 5 αποκλειόµενες παθήσεις). Τέλος,υπάρχουν τµήµατα που δεν αποκλείουν κανέναν (π.χ.

Νοµική στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης) και τµήµατα στο ίδιο ίδρυµα πουσπάνε ρεκόρ: Ιστορία και Εθνολογία µε 35 αποκλειόµενες παθήσεις (από σύνολο 58 του καταλόγου)!

«Διερωτώµαστε µε ποιο κριτήριο τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης ή κινητικά προβλήµατα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αποκλείονται από σχολές όπως λ.χ. η Ιστορίας και Εθνολογίας. Με τι κριτήρια αποφάσισαν τα τµήµατα για τις αποκλειόµενεςπαθήσεις;

Και εάν υπάρχουν αιτιολογηµένες αποφάσεις, πώς ηΣύγκλητος κάθε Ιδρύµατος ενέκρινε τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις των τµηµάτων της;», τονίζει ο κ. Βαρδακαστάνης, κάνοντας λόγο για «όνειδος».

Η ΕΣΑµεΑ καλεί την κ. Διαµαντοπούλου να καταργήσει το εν λόγω Μηχανογραφικό και ναδοθεί δικαίωµα εγγραφής όλων των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις οι οποίεςσυµπεριλαµβάνονται στην κείµενη νοµοθεσία στις σχολές προτίµησήςτους, προειδοποιώντας ότι σεδιαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...