Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΙΕΚ ΔΟΜΗ Ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο

Το ΙΕΚ ΔΟΜΗ, ένας σύγχρονος και δυναμικά αναπτυσσόμενος εκπαιδευτικός οργανισμός, έχει εντάξει στις πρακτικές της λειτουργίας του, τις θεμελιώδεις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, σε συνέργια με άλλους οργανισμούς, φορείς και κοινωνικούς εταίρους.
Υπηρετώντας με αποφασιστική βούληση, αδιαπραγμάτευτες αξίες και αρχές σε ότι αφορά την προφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ότι αφορά θέματα κοινωνικής συνεισφοράς και δράσης καθώς και ανάληψης πρωτοβουλιών για το περιβάλλον, όπως ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός «Τέχνη της Ανακύκλωσης», μια πρωτοβουλία του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, που αγκαλιάστηκε από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας καθώς και από απόλυτα εξειδικευμένους φορείς και οργανισμούς.
Με συντονισμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, εγκαινίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα νέο κεφάλαιο στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Από τον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το ΙΕΚ ΔΟΜΗ είναι ο μόνος εκπαιδευτικός οργανισμός που δημοσιεύει κοινωνικό απολογισμό, και έχει συμμετάσχει στο συνέδριο «Κοινωνικώς Επιχειρείν – Αξίες και Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», μια διοργάνωση του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), η συνολική προσπάθεια Ε.Κ.Ε. του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, στοχεύει σε τρεις κατευθύνσεις.
Σε ότι αφορά την παραγωγική λειτουργία, στο πρόγραμμα Ε.Κ.Ε. του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών καλής ποιότητας, η υπεύθυνη και σωστή πληροφόρηση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, η προστασία του περιβάλλοντος και πολλές άλλες δράσεις.
Η δεύτερη κατηγορία, αυτή της επιχειρηματικής λειτουργίας, αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο του ΙΕΚ ΔΟΜΗ ως οργανισμού. Αναφορικά με την τρίτη ενότητα, αυτής, της ευθύνης του εταιρικού πολίτη, περιλαμβάνει μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων, την υποστήριξη προς κοινωφελή ιδρύματα και Μ.Κ.Ο., την οικονομική υποστήριξη ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς.
Διαθέτοντας όραμα και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ε.Κ.Ε., το ΙΕΚ ΔΟΜΗ, αναπτύσσει και εμφυσά στους συνεργάτες του, έννοιες όπως αυτές της ευαισθητοποίησης, της συμμετοχής, της συνέργιας, του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευαισθησίας.
Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011, το ΙΕΚ ΔΟΜΗ, θα συνεχίσει το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει, θέτοντας νέους στόχους και εξειδικεύοντας δράσεις σχετικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνία, το περιβάλλον και την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων.
Info: ΙΕΚ ΔΟΜΗ, Χαρ. Τρικούπη 17, Αθήνα, 10678, τηλ.: 210 3840552, www.iekdomi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...