Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

«Η Ευρώπη για τους Πολίτες»

Το πρόγραμμα η «Ευρώπη για τους Πολίτες» απευθύνεται και προσφέρει διαρθρωτική στήριξη (και επιδότηση) σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν νομική προσωπικότητα και επιδιώκουν ένα σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ειδικότεροι στόχοι και θεματικές του προγράμματος είναι η ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη, οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες και η δημοκρατία, η συνεργασία σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών, η ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και η ποικιλομορφία και ενότητα της Ευρώπης.

Δείτε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...