Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο "Βοήθεια στο Σπίτι" στην Κέρκυρα

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου, εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ύψους 448.463,33€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου, με τίτλο: «Ενέργειες ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και βελτίωση της ποιότητας Ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκων βοήθειας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Το ποσό αυτό εγκρίνεται προκειμένου να καταβληθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των δομών που υλοποιούν τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κέρκυρας, για την χρονική περίοδο από 01-1-2011 έως 30-06-2011.

Σε πρώτη φάση θα καταβληθεί άμεσα το 75% του ανωτέρω ποσού (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25634/ΕΥΣ/3472/8.6.2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.), ενώ η αποπληρωμή πρόκειται να καταβληθεί μετά από συμψηφισμό με το ποσό που θα λάβουν οι Δομές/ Φορείς υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενα με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ευεργετικές πολιτικές απασχόλησης» με δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Ο συνυπολογισμός αυτός είναι απαραίτητος για το οριστικό «κλείσιμο» της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους.

Ως τελικός δικαιούχος ορίζεται ο Δήμος Κέρκυρας και ο οποίος θα καταβάλει την πρώτη δόση στους εργαζόμενους των δομών του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...