Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

INTERAMERICAN: Σημαντική βελτίωση των επιδόσεων κοινωνικής υπευθυνότητας

Τον φετινό Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με έτος αναφοράς το 2010, παρουσίασε σε εκδήλωση που οργάνωσε για τα ενδιαφερόμενα μέρη η INTERAMERICAN. Πρόκειται για την τρίτη εν συνεχεία ετήσια έκθεση κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας, τη μοναδική που εκδίδεται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο αναφοράς Global Reporting Initiative (GRI-G3), ενώ παράλληλα από τον εν λόγω Απολογισμό η INTERAMERICAN λογοδοτεί και ως προς το πρότυπο των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ, του οποίου αποτελεί μέλος.
Ο Απολογισμός  εκτείνεται σε πέντε διακριτά πεδία  ενδιαφέροντος που είναι η εταιρική διακυβέρνηση, η αγορά, οι ανθρώπινοι πόροι, η κοινωνία και το περιβάλλον και περιλαμβάνει την καταγραφή πρωτοβουλιών, καλών πρακτικών και μεγεθών επί του αποτελέσματος όσον αφορά:
    • στη συμμετοχικότητα, διαφάνεια και ακεραιότητα στη διακυβέρνηση,
  • στην καινοτομία και τον επαγγελματισμό στα ασφαλιστικά συστήματα και προγράμματα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • στη διαχείριση της σχέσης με τους ασφαλισμένους και στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής πολιτικής,
  • στις διαδικασίες, τα συστήματα διοίκησης της απόδοσης και ανταμοιβής, τις πολιτικές ευκαιριών, ανάπτυξης και παροχών για το ανθρώπινο δυναμικό,
  • στην εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών διαχείρισης φυσικών πόρων και στην εταιρική περιβαλλοντική συμπεριφορά,
  • στη συνεισφορά στις πιο ευαίσθητες περιοχές της κοινωνικής ζωής (φροντίδα της υγείας, αντιμετώπιση κινδύνων, υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προστασία φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυση παιδείας και πολιτισμού).

Ο Γ. Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προλόγισε την παρουσίαση τονίζοντας ότι η κοινωνική υπευθυνότητα εδραιώνει την αξιοπιστία της INTERAMERICAN καθώς διαπερνά και χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητές της, αποτελώντας πλέον στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας. 
Ο Κ. Ευαγγελινός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρουσίασε την αξιολόγηση των 40 εκθέσεων ΕΚΕ που εκδόθηκαν φέτος στην Ελλάδα κατά το πρότυπο GRI. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που διεξήγαγε σε εύρος 119 ειδικών δεικτών το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Απολογισμός ΕΚΕ της INTERAMERICAN μοιράζεται την 3η θέση με του Απολογισμούς της Εθνικής Τράπεζας και του ΟΤΕ (στην 1η θέση η έκθεση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ, στη 2η των εταιρειών CocaCola 3Ε και Ελληνικά Πετρέλαια). 
Η έκθεση της INTERAMERICAN έχει σημειώσει πρόοδο 9 μονάδων από πέρυσι φθάνοντας την επίδοσή της στο 43% της απόλυτης βαθμολογίας, ενώ ο μέσος όρος επίδοσης των 40 εκδοθέντων Απολογισμών σημείωσε πρόοδο 5 μονάδων (26%). Ο ομιλητής χαρακτήρισε εντυπωσιακή την εξέλιξη της εταιρείας σε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας που δεν έχει ωριμάσει ακόμη στην Ελλάδα. Αξίζει να τονιστεί ότι ο φετινός Απολογισμός ΕΚΕ της INTERAMERICAN περιλαμβάνεται μαζί με άλλους δύο Απολογισμούς από την Ελλάδα στο επίπεδο advanced του Global Compact του ΟΗΕ, ενώ έχει προχωρήσει στο επίπεδο B+ ως προς το πρότυπο αναφοράς GRI-G3.  
Εκ μέρους των συνεργατών συμβούλων για  την έκδοση, η Κ. Κατσούλη, Διευθύντρια  της Sustainable Development, αναφέρθηκε στη μεθοδολογία σύνταξης του Απολογισμού και στη σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων για το GRI που έχουν τα εμπλεκόμενα στελέχη της INTERAMERICAN. Σημειώνεται η συμβουλευτική συνεργασία στην έκδοση και της Terra Nova.
Την έμπρακτη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική ανέπτυξε ο Γ. Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ, που υπογράμμισε τη σημασία της έκθεσης ως εργαλείου για διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την ιδιαίτερη ευαισθησία και δέσμευση της εταιρείας για τη διάδοση της ιδέας χωρίς στρεβλώσεις στην επιχειρηματική κοινότητα, μέσα από συμπράξεις και συμμετοχές της INTERAMERICAN σε διεθνή και ελληνικά δίκτυα, όπως είναι το Global Compact και το UNEP FI του ΟΗΕ για το περιβάλλον, το Δίκτυο ΕΚΕ, το Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους χώρους εργασίας, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας κ.ά.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια «Εταιρική Διακυβέρνηση» και «Ανθρώπινο Δυναμικό» έχει επαληθεύσει ο εξωτερικός ανεξάρτητος φορέας TUV Hellas. 
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...