Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

H τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα επιδόματα τυφλότητας

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας με...δελτίο τύπου της 26-04-2013 διαμαρτυρήθηκε για τη διαδικασία μέσω πληρεξουσίων, την οποία το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης επέλεξε για τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους.

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου με τη διαμαρτυρία του Σωματείου μας της 26-04-2013 και το κείμενο της τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο διευκρινίζει τους λοιπούς και ενδεικνυόνενους τρόπους διασφάλισης της διαδικασίας χωρίς να θεωρεί αναγκαίο και υποχρεωτικό το μέτρο του πληρεξουσίου μέσω συμβολαιογράφου.

Παράθεση του Δελτίου Τύπου της 26-05-2013 με τη διαμαρτυρία του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας

Μια νέα ταλαιπωρία επιφυλάχθηκε για τον πολίτη με ειδικές ανάγκες από την υπηρεσία της κοινωνικής πρόνοιας & αλληλεγγύης, εφόσον είναι επιδοτούμενος από αυτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες συλλέχθηκαν από μέλη του Σωματείου τα οποία έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν στο γραφείο μας μόλις έλαβαν τη σχετική ειδοποίηση, μια πρόσφατη διάταξη απαιτεί την υποβολή ανά εξάμηνο στην υπηρεσία της κοινωνικής πρόνοιας & αλληλεγγύης υπεύθυνης δήλωσης του επιδοτουμένου με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο επιδοτούμενος είναι εν ζωή και δεν έχει εισαχθεί σε κάποιο ίδρυμα.
Αφήνεται όμως στην διακριτική ευχέρεια του προϊσταμένου της υπηρεσίας η δυνατότητα να απαιτήσει μεγαλύτερη εξασφάλιση, η οποία διασφαλίζεται με πληρεξούσιο του επιδοτουμένου προς πρόσωπο/πρόσωπα της εμπιστοσύνης του τα οποία θα φέρουν τη νομική υποχρέωση να δηλώνουν υπεύθυνα ανά εξάμηνο στην υπηρεσία της κοινωνικής πρόνοιας & αλληλεγγύης τα προαναφερθέντα.
Αυτό απαιτείται και από τα Άτομα με ειδικές ανάγκες του Νομού μας.
Διαρκής απαίτηση του αναπηρικού κινήματος ήταν και είναι η διαφάνεια.
Επίσης, συνεχώς απαιτούσαμε να γίνει ο επανέλεγχος με αδιάβλητο τρόπο από επιστημονικές επιτροπές οι οποίες θα διαφαίνονταν για την αναπηρία όσων αληθινά την αντιμετώπιζαν.
Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου επιτήδειοι εκμεταλλεύονταν την έλλειψη μηχανισμού ελέγχου από την πλευρά του κράτους και εισέπρατταν παράνομα συντάξεις και επιδόματα ανθρώπων που είχαν αποβιώσει.
Όμως, ούτε η παρούσα κατάσταση των Κ.Ε.Π.Α. τιμά τους εμπνευστές τους, ούτε και η διαδικασία με το πληρεξούσιο, την οποία περιέγραψα αμέσως προηγούμενα, εξυπηρετεί το άτομο με αναπηρία.
Μέσα σε αυτή τη δυσμενή οικονομική κατάσταση την οποία βιώνει ιδιαίτερα κάθε πολίτης με αναπηρία της χώρας μας, όταν καλείται , είτε να ζήσει χωρίς το επίδομά του διότι καθυστέρησε η εξέταση του από το Κ.Ε.Π.Α., είτε γιατί καθυστερεί η καταβολή του επιδόματος λόγω δυσχερειών, όπως συνήθως, είτε αγοράζοντας ακόμη και τα φάρμακά του και λοιπά, ένα ακόμη οικονομικό κόστος για το πληρεξούσιο (50 ή 60 ευρώ) δεν είναι αμελητέο.
Το ποσό θα είναι μεγαλύτερο σίγουρα στην περίπτωση κατά την οποία το άτομο με ειδικές ανάγκες δε θα μπορεί να προσέλθει σε συμβολαιογραφικό γραφείο και θα απαιτηθεί η μετακίνηση του συμβολαιογράφου στην κατοικία του.
Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να υποδείξουμε εμείς κάποιο τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει το κράτος αλλά ίσως ένας απλός έλεγχος μέσω των περιβόητων ηλεκτρονικών συστημάτων στα ληξιαρχεία της χώρας θα μπορούσε άμεσα να ενημερώσει τη βάση δεδομένων κάθε ασφαλιστικού ταμείου ή της κοινωνικής πρόνοιας & αλληλεγγύης.
Αν εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις το σύστημα αυτό, τότε, σε λίγο χρονικό διάστημα, οι μισοί Έλληνες θα είναι υποχρεωμένοι, με πληρεξούσιο μάλιστα, να δηλώσουν υπεύθυνα εάν είναι στη ζωή οι άλλοι μισοί Έλληνες.

Παράθεση της τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης

Αλλαγές στα επιδόματα τυφλότητας
Με τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης του 1997 θεσπίζονται αλλαγές για τα επιδόματα τυφλότητας. Τι προβλέπει η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα επιδόματα τυφλότητας.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ. 6286/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά -κωφάλαλα - βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά - παραπληγικά ακρωτηριασμένα»
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθμόν Π4γ/Φ.421/ Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά - κωφάλαλα - βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά - παραπληγικά ακρωτηριασμένα αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα πιστοποιείται η τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω».
Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας υποχρεούνται μία φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.
Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου επιφέρει διακοπή για το επίδομα τυφλότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...