Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ OTE


Διαθέσιμος ηλεκτρονικά σε όλους είναι πλέον ο φετινός Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ. Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, μέσω του προγράμμος εταιρικής υπευθυνότητας «Σχέση Ευθύνης». Για τον ΟΤΕ, η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Στις σημαντικότερες δράσεις του ΟΤΕ για το 2010, περιλαμβάνονται:
·         Περιβάλλον: μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, ανακύκλωση υλικών, αλλά και τη στήριξη ΜΚΟ:
o   Επέκταση καταγραφής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΟΤΕ και στη Νότια και Δυτική Ελλάδα, εκτός από την Αττική και Β. Ελλάδα,
o   Μείωση 14% της κατανάλωσης χαρτιού,
o   Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ» για ηλεκτρονική διαχείριση εργασιών αρχειοθέτησης,
o   Προκαταρκτική μελέτη για τις δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας,
o   Εγκατάσταση συστήματος «Building Management System» στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ, για την αποδοτικότερη και φιλικότερη λειτουργία προς το περιβάλλον,
o   Ολοκλήρωση μελετών για τη σύνδεση κτηρίων του Ν. Αττικής στο δίκτυο φυσικού αερίου.
·         Αγορά: αξιοποίηση και ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών κέντρων - περιφέρειας και την ασφάλεια στο διαδίκτυο με:
o   Αύξηση διείσδυσης πελατών του ΟΤΕ που έχουν broadband σε 30,89%,
o   Διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών στο 95% των τηλεφωνικών συνδέσεων,
o   Πιλοτική λειτουργία του VDSL2,
o   Ανάπτυξη υπηρεσιών IPTV, με προσθήκη νέων σημείων παρουσίας δικτύου πανελλαδικά,
o   Δημιουργία ειδικού εντύπου «Πλοηγηθείτε στο Internet με ασφάλεια» και συνεργασία με σχετικούς φορείς.
·         Κοινωνία: δράσεις για την προστασία του κοινωνικού ιστού με έμφαση στη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, του εταιρικού εθελοντισμού:
o   Δημιουργία ομάδας εθελοντισμού «Αθήνα 2011» στο πλαίσιο της χορηγίας για τους «Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011»,
o   Αύξηση των μονάδων αίματος από την εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων ΟΤΕ.
·         Εργαζόμενοι: υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για ανάπτυξη, διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και την ενίσχυση της συνεργασίας με:
o   Ηλεκτρονική εκπαίδευση εργαζομένων,
o   Έρευνα ικανοποίησης εσωτερικής επικοινωνίας.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 παρουσιάζεται αναλυτικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ote.gr/cr2010/cr2010_el.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...