Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010


Διακρατικό εργαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Πρέβεζα


Τριήμερο εργαστήριο ιδεών για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που συνδέονται με την κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πραγματοποιείται από αύριο 23 έως και την Κυριακή 25 Απριλίου στην Πρέβεζα, ως συνέχεια του προηγούμενου εργαστηρίου στην Ισπανία και στο οποίο θα συμμετέχουν δύο εκπαιδευτικοί από την Πρέβεζα και εμπειρογνώμονες από τη Σερβία και την Ιταλία.Παρόμοια εργαστήρια με αυτό υλοποιούνται από όλους τους εταίρους μας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού ποργράμματος HiRuSi (Ανατολή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (25.000 ευρώ θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ενωση) και το υπόλοιπο από τους πόρους της Νομαρχίας, σε συνεργασία με την επαρχία Περούτζια διάφορους πολιτιστικούς φορείς (ANCE, Diputación της Granada-τμήμα Νεολαίας Πολιτισμού και τοπικής συνεργασίας, το Κέντρο Φοιτητών Novi Sad, τη Νότια Περιφέρεια της Bačka).

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες (15-18 ετών) και έχει ως βασικό στόχο να συμβάλει στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως εργαλείου για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών για τη σημασία της ανάπτυξης της ενεργής ιδιότητας του πολίτη, η οποία είναι ανοικτή στην εργασία, σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και βασίζεται σε κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της μη διάκρισης, της αλληλεγγύης και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώκει την εμπλοκή καθηγητών, μαθητών καθώς και του ευρύτερου κοινού σε διαδραστικές δραστηριότητες με γνώμονα την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:
Διοργάνωση εργαστηρίων στα σχολεία: Ομάδες εργασίας στις σχολικές αίθουσες που θα υποστηρίζονται από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, από τους εμπειρογνώμονες και τους υπεύθυνους του προγράμματος. Θέματα που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια των εργαστηρίων: Ανθρώπινα δικαιώματα και ειρήνη, πολυπολιτισμικός διάλογος και δικαιώματα μειονοτήτων, ευρωπαϊκή ιθαγένεια και πολυπολιτισμικότητα, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 20ο αιώνα, βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ελευθερία, δημοκρατία, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στο πλαίσια της αμοιβαιότητας.
Διοργάνωση διαγωνισμού, σε κάθε χώρα, του επιτραπέζιου παιχνιδιού για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hu.Ri.Su αλλά και τελικού Ευρωπαϊκού διαγωνισμού.
Διοργάνωση 10 ήμερου εργαστηρίου «Atelier» για τη δημιουργία της θεατρικής παράστασης «Ημέρες μνήμης» με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα.
- Διοργάνωση της εκδήλωσης "Human Rights Sunrise" με στόχο την έναρξη του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με πολιτιστικές δραστηριότητες.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, συμμετείχε ως εισηγήτρια στο Εργαστήριο στην Γρανάδα της Ισπανίας καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Πρέβεζας, όπου παρουσιάστηκαν οι γενικές αρχές του προγράμματος και οι τόποι-σύμβολα που θα αξιοποιηθούν από τον κάθε εταίρο για την ευαισθητοποίηση και οργάνωση των δραστηριοτήτων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...